Cada cop és més habitual trobar habitatges que utilitzen alternatives energètiques molt més sostenibles que les tradicionals i també habitatges on hi conviuen dues d’aquestes alternatives.

Aquesta última opció és la que ens hem trobat en un projecte domèstic en el que la seva font de subministrament d’aigua per la calefacció i d’aigua calenta sanitària (ACS) és d’aerotèrmia.

És important destacar que l’aerotèrmia és una font d’energia renovable el funcionament de la qual es basa en aprofitar l’energia emmagatzemada en l’aire i transformar-la en calor amb la finalitat d’escalfar aigua.

Si bé és cert que el COP o, en altres paraules, el rendiment d’aquests sistemes és molt elevat, el seu funcionament és possible gràcies a l’electricitat. En aquest cas, la COP és de 4,22 el que significa que  per cada kWh d’electricitat que consumeix, la bomba de calor proporciona 4,22 kW tèrmics.

Així doncs, ja que l’únic consum que té el sistema d’aerotèrmia és elèctric, el nostre principal objectiu era incrementar l’eficiència i l’autonomia del sistema d’aerotèrmia mitjançant la  instal·lació de panells solars fotovoltaics d’autoconsum.

Amb la combinació dels dos sistemes gran part de l’electricitat demandada per l’aerotèrmia és coberta per l’electricitat produïda a través dels panells fotovoltaics. D’aquesta manera hem aconseguit un sistema molt més eficient, econòmic, sostenible i autònom.

Upload Image...