“Proposem les millors solucions i ens adaptem a les necessitats del client per tal de que la instal·lació estigui ben mantinguda i amb un bon resultat de producció d’energia”

Serveis que oferim:

 • Manteniment preventiu a tots els nivells: elèctric, mecànic, etc…
 • Manteniment correctiu de tot tipus d’avaries tant per instal·lacions d’autoconsum, bateries com de parcs de generació.
 • Implantació de sistema de monitorització pel control de la producció i rendiment.
 • Anàlisi del Performance Ratio de Planta.
 • Revamping d’inversors, panells, etc…
 • Legalitzacions

On podem oferir aquest servei?

 • Projectes on podem oferir el servei:
 • Instal·lacions sobre teulada del RD661/2004
 • Instal·lacions en terreny amb seguidors o estructura fixa del RD661/2004
 • Instal·lacions d’autoconsum sobre coberta o terreny
 • Parcs de generació

Equip

 • Departament de manteniment especialitzat.
 • Tècnics de camp especialitzats.