Descripció general

Els actuals projectes realitzats per l’equip d’Escala Solar tenen una peculiaritat i es que es tracta de dues instal·lacions diferents però projectades a la mateixa teulada i una al costat de l’altra com si en fos una de sola, però la realitat es que cadascuna té les seves característiques corresponents.

D’una banda tenim un sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta amb compensació d’excedents de 3,64kWp de potència pic i 3kWn de potència nominal connectat a través de xarxa interior, aquesta seria la primera instal·lació, que comprèn 8 panells fotovoltaics. 

D’altra banda, tenim un sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta amb compensació d’excedents de 2,275kWp de potència pic i 2kWn de potència nominal connectat a través de xarxa interior, aquesta seria la segona instal·lació, que comprèn 5 panells fotovoltaics. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Estructura i inversors

L’estructura de suport es la mateixa per tots els panells, i el sistema que s’ha projectat es un sistema coplanar on els panells es superposen a la coberta adquirint l’orientació i la inclinació de la mateixa. 

En quant a l’inversor, en aquest cas com que la instal·lació està projectada en una mateixa teulada però son dues diferents hi ha un total de 2 inversors monofàsics, un instal·lat a l’habitatge on están col·locats els panells fotovoltaics i l’altre instal·lat a un altre habitatge on només s’han hagut de desviar els cables. 

En aquesta instal·lació queda reflexada la flexibilitat i l’adaptació a totes les situaciones per part de tot l’equip d’Escala Solar.

Moltes gràcies per confiar en nosaltres!!