Política de privacitat 

1- Introducció

La present Política de Privacitat i «cookies» (d’ara endavant, la “Política de Privacitat”) proporciona informació detallada sobre com ESCALA RENOVABLES, S.L., utilitza i protegeix les seves dades personals quan Vostè navega pel nostre lloc web o utilitzant la nostra plataforma, així com dels drets que li assisteixen referent a això.

Aquesta Política de Privacitat resulta aplicable al tractament de les dades personalesque Vostè ens proporcioni o que obtinguem de Vostè quan accedeixi i utilitzi el Lloc web, ja sigui per a navegar per aquest, sol·licitar-nos informació, posar-se en contacte amb nosaltres, presentar una candidatura o fer ús de les funcionalitats o serveis disponibles en el Lloc web. S’informa els usuaris que les dades personals que en algun moment se’ns facin arribar a través dels formularis o correu que aquesta web té, així com a l’hora de donar-se d’alta per a accedir als serviciosque ofereix aquest portal, seran incorporats en un Registre de Tractaments propietat i responsabilitat d’ESCALA RENOVABLES, S.L.


ESCALA RENOVABLES, S.L. respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent-hi la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.


Li recomanem que revisi detingudament la nostra Política de Privacitat paraasegurarse que comprèn com s’utilitzaran les seves dades personals en navegar pel Lloc web online.

 

2. ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable del Tractament: ESCALA RENOVABLES, S.L.

NIF: B25706268

Domicili social: C/ VIDAL DE MONTPALAU, 3 25200 CERVERA LLEIDA

Telèfon: +34 873 63 12 08

Correo electrònic: info@escalarenovables.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, TOM 46748, Foli 193, Fulla B- 529648


3. ¿Què és una dada personal?

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable.


4. ¿Quines dades personals tractem?

• Dades identificatives, nom, cognoms, NIF/NIE, etc..

• Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, etc.

• Dades bancàries: els necessaris per a gestionar els processos de compra o els necessaris per a gestionar la relació contractual.

• Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc web.