Energia fotovoltaica i indústria avícola

L’objectiu dels ramaders, com la majoria d’empresaris de qualsevol indústria, no és un altre que obtenir el major benefici possible de la seva explotació. És per això que molts opten per un model de negoci que sigui rentable i tracti d’aconseguir una reducció dels costos i augmentar el marge de beneficis. És en aquest punt on entra en joc l’autoconsum fotovoltaic.

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Optimització de la instal·lació

Les indústries dedicades a l’explotació avícola tenen grans despeses d’electricitat degut a les restrictives condicions requerides per la correcta criança i el correcte creixement de les aus (temperatura, humitat, llum, qualitat de l’aire estable durant tot l’any, etc).

Aquesta instal·lació està composta per dues sèries de 19 i 20 panells fotovoltaics amb una inclinació respecte la teulada de 15º i una orientació perfecta a sud.

Aquesta situació dels panells permet obtenir la màxima producció d’electricitat  durant les hores del dia, i això és especialment interessant a l’estiu, que és el periode de temps que més demanda energètica requereix la nau per arribar a les condicions de refrigeració requerides. 

 

 

 

 

Aposta per la fotovoltaica

Cada cop són més els ramaders compromesos amb el desenvolupament rural sostenible que opten per les instal·lacions fotovoltaiques en les seves naus, que els permet gaudir d’un estalvi econòmic considerable i d’independència elèctrica. 

Aquesta instal·lació és el cas d’un client que ha decidit fer una ampliació de 17,5 kWp (vessant esquerra de la coberta) als 50,3 kWp (vessant dreta de la coberta) que ja li havíem instal·lat prèviament, arribant  a un autoconsum total de 67,8 kWp.

Moltes gràcies per confiar en @escala_solar