Projects

La inclinació i el disseny: factors rellevants

Tot i que els projectes coplanars són més econòmics no sempre es viable la seva implantació. Aquí tenim un cas de projecte mix, on 70% dels panells els hem instal·lat coplanars i l’altre 30% inclinats a la coberta nord.

Vam tenir que separar-nos de les obstruccions existents per evitar pèrdues de rendiment derivades de l’ombrejat, i vam aprofitar un recinte de la coberta per instal·lar els inversors, reduint així els costos del projecte.

El projecte es troba situat aproximadament a 10km de la costa, per aquest motiu vam projectar i instal·lar una estructura anoditzada i garantir així la vida útil del projecte.

Highlights

Es tracta d’un projecte d’autoconsum amb venda d’excedents, és capaç de generar 375MWh/any i cobreix un 18% del consum de la indústria.

Va ser executat en 2 mesos durant els mesos d’estiu, on els instal·ladors van tenir que lluitar contra el calor i les altes temperatures.

 

 

 

L’empresa i els beneficis de ser un autoproductor

La indústria centra la seva activitat amb la producció, distribució i emmagatzematge de fruita. En aquests tipus d’indùstria on els consums són molt estables i elevats durant tot el dia, s’aconsegueixen importants estalvis i elevats percentatges d’autoconsum elèctric.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïts per la confiança dipositada @escala_solar i també la bona feina de l’equip d’escala, seguirem treballant per millorar.