Projects

L’activitat i els seus consums

L’activitat de la indústria pertany al sector siderúrgic, on el consum elèctric té un comportament molt inestable, amb importants fluctuacions i desequilibris entre fases. Es va implementar un control horari i una millora al sistema de control per evitar falses lectures i garantir l’eficàcia del sistema, assolint amb èxit el propòsit del projecte.

L’importància de l’orientació i la inclinació

Els projectes fotovoltaics coplanars són més econòmics i sostenibles, requereixen menys estructura i per tant menor cost de materials i mà d’obra. En aquest projecte s’aconseguien unes condicions òptimes, una orientació pràcticament perfecta a SUD i una inclinació el suficientment bona com per plantejar una instal·lació coplanar.

Modalitat: “No venda d’excedents”

Es tracta d’un projecte d’autoconsum sense venda d’excedents, modalitat que al sector l’anomenem “injecció 0”, es capaç de generar 750MWh/any i que cobreix un 23% del consum de la indústria. Va ser executat en 3 mesos, en ple hivern però els requisits eren acabar el 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïts per la confiança dipositada @escala_solar i també la bona feina de l’equip d’escala, seguirem treballant per millorar.