El projecte

El consum elèctric de les empreses audiovisuals tendeix a ser força constant i aquestes opten per la instal·lació de panells fotovoltaics per generar-se part de l’energia que consumeixen.

En aquest cas ens trobem amb un autoconsum amb compensació d’excedents, on l’energia produïda i no utilitzada serà abonada per la companyia elèctrica a cada factura.

Superfícies

 

Quan no es poden aprofitar la inclinació i situació de les cobertes per col·locar els panells, s’han de buscar altres alternatives. 

L’estructura annexa a l’edifici, utilitzada com a jardí vertical, és prou bona pel que fa a inclinació i situació i se n’ha pogut utilitzar la part alta per instal·lar-hi els panells.

 

Gràcies

Agraïts per la confiança dipositada en @escala_solar i també la bona feina de tot l’equip, seguirem treballant per millorar.