Projects

L’activitat ramadera

Els empresaris intenten optimitzar els seus negocis i les explotacions ramaderes en són un clar exemple dins del cicle de l’economia agrària. 

Els consums són estables i clarament identificats durant l’any, la qual cosa permet dissenyar els projectes per maximitzar l’estalvi energètic.

El projecte va ser instal·lat al 2019 sota la modalitat de no venda d’excedents / injecció 0.

Els inversors fotovoltaics

Els inversors són els responsables de convertir l’energia de corrent contínua a corrent alterna, sincronitzen l’ona sinusoidal amb l’ona de la xarxa elèctria interior per injectar intensitat i proveïr energia als consums de la granja.

La instal·lació

Els panells no s’han de trepitjar ni tampoc hem d’aplicar càrregues puntuals al seu centre, en cas contrari es podrien generar microfisures que podríen fer-se visibles amb una pèrdua de producció passats varis anys de la seva posada en funacionament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïts per la confiança dipositada @escala_solar i també la bona feina de l’equip d’escala, seguirem treballant per millorar.