Consum en restauració 

Els consums màxims en la restauració es produeixen sobretot al migdia i a la nit. Amb la implementació de panells solars el consum durant les hores del dia pot disminuir notablement.

La instal·lació

Els panells han estat col·locats a la coberta del restaurant, que és plana. Per aquest motiu no s’ha fet ús d’una estructura coplanar i se n’ha utilitzat una d’inclinada 15º amb orientació sudoest. 

S’ha tingut en compte també els espais necessaris entre series per poder realitzar tasques de manteniment, que són passos de 0,7 metres.

Manteniment

El manteniment és una part molt important que també forma part del bon funcionament de la instal·lació. 

En moltes cobertes, com és en aquest cas, es troben sortides d’aire i xemeneies que expulsen fums i partícules que poden posicionar-se damunt els panells i perjudicar al correcte funcionament del generador fotovoltaic.