Autoconsum residencial

L’autoconsum fotovoltaic és una realitat des de fa uns anys i ens permet generar i consumir la nostra pròpia electricitat provinent del sol.

Ens permetrà un estalvi en la factura elèctrica i la compensació econòmica de l’energia que generem però no utilitzem. 

La instal·lació

Aquesta instal·lació consta de 8 panells solars ubicats sobre la coberta de l’habitatge, aprofitant la seva situació i inclinació (sistema coplanar). 

En aquest cas, la situació és l’òptima per la generació d’electricitat, ja que es troba perfectament orientada al sud.

Aprofitament de les superfícies

Per qüestions d’adaptació  dels panells a l’arquitectura dels habitatges, aquests se solen ubicar damunt de les cobertes evitant ocupar espais útils i aprofitant-ne de disponibles.

A l’hora de fer l’estudi de distribució dels panells, cal tenir en compte quatre paràmetres fonamentals de les cobertes: la superfície, la orientació, la càrrega que poden suportar i les ombres que s’hi puguin produür.