El projecte i situació de panells

Aquest projecte d’autoconsum residencial amb compensació d’excedents està format per 8 panells que ocupen el 8% de la coberta total. 

Tots els panells s’han instal·lat de manera coplanar: aprofitant la situació i orientació de la coberta en què es troben.

En aquest cas, també ha calgut tenir en compte l’ombra produïda per les ombres de la xemeneia, que podria tenir efectes molt negatius en la producció d’energia.

 

 

El manteniment

El manteniment dels panells solars és força senzill però juga un paper molt important en la producció elèctrica.

Cal tenir una bona higiene dels panells per tal que l’acumulació de pols no afecti al seu correcte funcionament.