Projects

Estructura de suport

Quan l’orientació de la coberta és prou bona com per obtenir un bon rendiment, l’estructura més adient i econòmica és la coplanar.

Aquest és el cas d’una coberta orientada al sud-oest en el que s’ha pogut aprofitar la seva inclinació i situació. Es tracta doncs, d’una estructura coplanar.

 

L’estalvi de l’autoconsum

Apostar per l’autoconsum és un factor clau perquè els habitatges gastin el mínim d’energia possible gràcies a la recol·lecta d’electricitat que generen els panells.

És important remarcar que l’energia solar  és il·limitada i treure’n profit ajuda a contribuir i conscienciar-se amb el medi ambient.

Mesures de seguretat

Abans de començar a fer la instal·lació dels suports i els panells és necessari prendre certes mesures de seguretat.

En aquest projecte una de les mesures que s’ha utilitzat ha estat la línia de vida seguint el carener de la coberta.