El projecte

L’habitatge objecte d’aquest projecte disposa d’una instal·lació aerotèrmica amb sortides d’aigua per la calefacció i per l’aigua calenta sanitària (ACS). Aquesta generació té lloc gràcies a l’aprofitament de l’aire, però també requereix electricitat.

Amb la instal·lació de panells solars per l’autoconsum es preveu una cobertura del 60% de la despesa.

 

Situació panells

Aquest projecte d’autoconsum residencial amb compensació d’excedents està format per 17 panells situats a les dues vessants de la coberta.

Tots s’han instal·lat de manera coplanar: aprofitant la situació i orientació de la coberta en què es troben.

 

 

El funcionament

Els generadors fotovoltaics funcionen gràcies al conjunt d’equips que permeten als residents de l’habitatge generar la seva pròpia energia elèctrica.

Els components principals són els panells solars i l’inversor. Els panells són els encarregats de transformar la incidència dels raigs de sol en energia elèctrica de corrent continu, mentre que l’inversor converteix aquest corrent continu en altern per poder ser utilitzat dins la llar.