Com comença tot? En aquest article, us explicarem tot el procès amb detall de cada fase de la construcció d’un parc solar.

Procés de clavat directe:

Tot comença amb el sistema de clavat directe de pals al terreny permet sustentar les estructures metàl·liques dels mòduls fotovoltaics sense la necessitat d’ús de sabates de formigó de cap tipus. Mitjançant màquines hincadores, els pals de l’estructura, acabats en acer galvanitzat, són introduïts al terreny fins a la profunditat requerida (1,5 metres) mitjançant el copejament d’un martell pneumàtic.

Operaris de Escala Solar clavant els pals que sustentaran les estructures metàliques

Muntatge d’estructura fotovoltaica

El sistema de suportació dels mòduls fotovoltaics és una estructura fixa biposta amb una inclinació de mòduls de 25º respecte a l’horitzontal del terreny. L’estructura es compon de diversos elements portants la responsabilitat dels quals és transmetre les càrregues pròpies, dels propis panells, del vent o la neu, al terreny.

Estructures metàl.liques on es fixaran les plaques solars a 25º

Aquest tipus d’estructura es compon de pals clavats, una barra d’extensió del pal del darrere, bigues que uneixen el pal del darrere amb el davanter i les corretges que unifiquen l’estructura en sentit longitudinal i sobre les quals es muntaran les tres files de mòduls fotovoltaics.

Tota l’estructura es fixa mitjançant cargols unificant cada 4 parells de pals (davanters i del darrere) quedant com una unitat estructural. El projecte concretament compta amb un total de 472 estructures que suportaran cadascuna un total de 27 mòduls distribuïts en 9 mòduls en cadascuna de les 3 files.

Alineació visual de l’estructura

Tot i que no és un requisit rellevant en la producció energètica, és important a una manera visual que les estructures mantinguin una completa alineació entre les mateixes de les files. L’alineació de les corretges i, per tant, els mòduls, en estructures en terreny irregular, comporta una tasca delicada.

Estructures alineades per tal de donar un millor efecte visual de la instal.lació

Mòduls fotovoltaics

El parc solar tindrà un total de 12.744 mòduls de 550Wp cadascun. Aquests mòduls es fixen mitjançant cargols a les corretges de l’estructura. Els mòduls s’interconnectaran en sèries de 27 unitats per sèrie aconseguint així tensions en corrent continu properes als 1400 V a màxima exposició solar.

Plaques solars instal.lades als suports

El camp solar começa a agafar forma!

Us agradaria veure el resultat final? Un cop finalitzem aquest projecte, us ho compartirem encantats!