Aquest 2020, ja s’ha posat de manifest que l’autoconsum fotovoltaic és un reactivador econòmic per les empreses del sector, que promouen l’estalvi energètic amb renovables, dins dels habitatges i les indústries.

Ara, pensem que toca demostrar que la generació d’energia a través de parcs fotovoltaics també és un detonant per activar l’activitat econòmica al món rural, ja sigui del nostre territori pròxim o llunyà.

Segons el Ministeri d’Agricultura, a tota la península hi han 23,7 milions d’hectàrees repartides entre cultiu i pastures, aproximadament el 70% i 30% respectivament de la superfície total. Per complir amb el PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) al 2030 caldran 39GW d’implantació fotovoltaica a tot Espanya.

A dia d’avui portem uns 10-12GW instal·lats, per tant faltarien implantar uns 27GW de potència, mitjançant l’autoconsum en teulades i la generació elèctrica amb parcs solars.

Per complir amb el PNIEC caldria ocupar un màxim del 0,30% de tot el terreny agrícola disponible a la península, si aquest factor el traslladem a cada regió, es evident que no afectarà de la mateixa manera perquè el sòl agrícola disponible es variable segons la comunitat, però els termes dels que estem parlant són totalment accessibles.Entenem que la fotovoltaica al món rural es sostenible, utilitzant sempre les bones pràctiques i la integració paisatgística d’aquests projectes al món rural.