Sistemes aïllats

És un sistema fotovoltaic que treballa amb desconnexió de la xarxa elèctrica.

S’obtenen amb la combinació dels panells fotovoltaics, inversors, reguladors de càrrega i bateries. D’aquesta manera es pot emmagatzemar energia i aprofitar-la en hores amb absència de sol.

Aquesta estació de bombeig és capaç d’emmagatzemar 60 kWh durant 3 dies.

 

Les bateries

Les bateries són un dels elements fonamentals en les instal·lacions aïllades; sense elles no seria possible la independència de la xarxa elèctrica.

Mentre els generadors fotovoltaics produeixen energia, la que no s’utilitza és emmagatzemada per les bateries per ser utilitzada en el moment que convingui. 

Monitorització i Inversors

Els sistemes de monitorització permeten a l’usuari estar informat i notificat de l’estat de la instal·lació en tot moment (rendiment, meteorologia, estat de la planta…)

En una instal·lació és molt important estar pendent de tots aquests paràmetres per tenir sempre un rendiment òptim del generador.