Projects

Problemàtica de l’ombrejat

Durant els processos de disseny i instal·lació cal tenir en compte un dels principals factors que afecten directament al rendiment de les instal·lacions fotovoltaiques: les ombres.

Qualsevol element que s’interposi entre el sol i els panells (canonades, arbres, parets…) farà disminuir la producció elèctrica.

La diversitat d’orientacions

La distribució dels panells en les diferents superfícies disponibles permeten una major producció d’electricitat.

En aquesta instal·lació s’han col·locat diversos panells a dues de les façanes, que corresponen a la cara sud i a la cara est. D’aquesta manera s’incrementa la producció notablement a primera hora del matí durant els mesos d’estiu i d’hivern.

Importància del manteniment i la neteja

Els fenòmens meteorològics i les sortides d’aire causen l’acumulació de brutícia en la superfície dels panells. Aquest fet pot provocar una disminució de la producció elèctrica d’entre un 2 i un 15%.

Un cop finalitzada la instal·lació és molt important tenir un bon manteniment dels panells fotovoltaics i del seu entorn: netejant i aplicant filtres a les extraccions. D’aquesta manera es podrà obtenir un rendiment més elevat.