Demanda energètica

En una indústria ramadera, la reducció de la despesa energètica és clau per obtenir un rendiment econòmic major.

Els paràmetres més importants pel creixement òptim de les aus  són la il·luminació i el clima a l’interior de la nau, ambdós regulats mitjançant l’electricitat. 

L’energia fotovoltaica pot jugar un paper molt important en aquests casos ja que, a la llarga, permetrà obtenir un marge més gran, estalvi i independència respecte les empreses distribuïdores.

 

Situació panells

Els panells, distribuits formant diverses sèries, estan col·locats de manera coplanar, adaptant-se a l’inclinació i situació de la teulada. En aquest cas, la situació de la teulada és sud-est.

 

Seguretat i Salut

La seguretat és un aspecte fonamental a tenir en compte durant el procés d’instal·lació. Durant el muntatge en cobertes és necessari utilitzar cordes i arnesos, calçat adequat i ulleres de sol per evitar l’enlluernament.