Projects

Instal·lació en dues cobertes

Aquesta instal·lació s’ha ubicat damunt de dues cobertes de diferents orientacions: d’una banda una amb orientació est-oest i d’altra banda una amb orientació nord-sud.

Amb l’objectiu d’incrementar l’autoconsum, s’han tapat els lluernaris que hi havia en la coberta sud. Com a conseqüència, hi ha hagut una pèrdua d’il·luminació acordada en l’interior d’una de les naus.

Seguretat

Durant la instal·lació cal evitar qualsevol dany material i personal. L’ús de tanques perimetrials evita caigudes a diferent alçada de persones i d’eines de treball i fan la feina molt més segura.

Orientacions

La bona orientació dels panells és clau a l’hora d’obtenir una major producció. En aquesta coberta, orientada en sentit sud i nord, s’observen dos tipus de sistemes:

Per les dues vessants orientades al sud s’ha fet ús del sistema coplanar, en que els panells s’adapten al desnivell de la teulada.

Per la cara nord s’ha utilitzat una estructura inclinada amb un angle de 9,4º per tal d’optimitzar la instal·lació.