Consums a la indústria

En aquest important projecte vam realitzar la instal·lació i la direcció d’obra com a contractistes de l’empresa OPENGY, amb la modalitat d’injecció 0.

El consum de moltes indústries és continu, pràcticament 365 dies a l’any, i això fa que la necessitat energètica sigui molt alta. Moltes empreses que busquen alternatives més econòmiques i sostenibles opten per instal·lar panells fotovoltaics aprofitant espais disponibles com les cobertes.

D’aquesta manera aconsegueixen més autonomia i un estalvi important en la factura de la llum que els fa ser més competitius.

 

Orientació i situació 

En aquesta instal·lació trobem dos tipus d’estructures: coplanar i inclinada fixa.

En la major part de les cobertes s’ha pogut aprofitar la inclinació de les cobertes per fer la instal·lació, ja que es considera prou bona per la producció elèctrica.

En les vessants encarades al nord s’ha utilitzat estructura inclinada perquè el sistema de generació sigui més eficient.

Modalitat Injecció 0

Són dispositius de mesura en temps real de la producció solar i el consum elèctric real de la instal·lació, de manera que en el moment que la producció sobrepassi el consum, el controlador limita l’inversor i disminueix automàticament la producció per tal de no generar excedent.