evolució de l’obra

Es tracta d’un parc fotovoltaic situat a Huelva, és un projecte de claus en mà que incorporarà 19.400 panells. Aquest parc és única i exclusivament per generar energia, un total de 16.000.000kWh el que equival a 4.000 famílies.

Estem iniciant el procés de preparació del camí per a que la maquinària i els treballadors puguin accedir per començar les obres i treballar, seguidament començem la construcció de les 5.000 fonamentacions de les estructures.