PROJECTE D’AUTOCONSUM

UNA INSTAL.LACIÓ AL CLUB NÀUTIC DE VILANOVA

A 45 km de Barcelona està situat el port marítim de Vilanova i la Geltrú, el tercer port més important de Catalunya. En ell es troba el Club Nàutic Vilanova, un port modern que s’adapta als canvis del disseny i la tecnologia.

Amb la vista posada al futur, reduint l’impacte mediambiental generant energia 100% neta, i amb l’avantatge d’estalviar en el consum elèctric, el Club Nàutic Vilanova ha confiat a Escala Solar tot el projecte d’autoconsum amb panells solars fotovoltaics, de 44 kWp que generen uns 60.000 kWh/any, quantitat equivalent per mantenir l’electricitat de 25 famílies aproximadament.

@club_nautic_vilanova

Moltes gràcies per confiar amb nosaltres i per ser part del canvi.