Aspectes tècnics

Es tracta d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta, amb compensació d’excedents, de 2,275kWp i 2 kWn connectat a través de xarxa interior. El generador fotovoltaic es disposarà sobre la coberta de la casa utilitzant 13,5m2 el que suposa un 16% de la superfície total, està configurat amb 5 panells fotovoltaics que es connecten a un total de 1 inversor monofàsic de 2 kWn.

El sistema que s’ha projectat és un sistema coplanar on els panells es superposen a la coberta adquirint l’orientació i inclinació de la mateixa. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

 

Estalvi i beneficis ambientals

Un dels principals objectius de les energies renovables es contribuir a la reducció d’emissions relacionades amb la producció o transformació i utilització de la energia.

Per això, quan els nostres clients opten per posar plaques solars eviten quantitats considerables de Co2. En aquest projecte en concret s’han evitat 273,20kg de Co2, també s’han estalviat 109,61kg de carbonii la instal·lació solar fotovoltaica equival a 15 arbres plantats. 

Tot això gràcies a l’equip d’Escala Solar i als nostres clients per confiar en nosaltres.