Descripció del projecte

Actualment, disposar d’instal·lacions fotovoltaiques o dit d’una altra manera plaques solars als nostres habitatges ens proporciona molts avantatges tant per la nostra economia com pel bé del mediambient. A part de que estalviem en les nostres factures ajudem a no contaminar tant el nostre planeta.

Es per això que a Escala Solar treballem força en els nostres projectes i agraïm la confiança que dipositen els clients en nosaltres. 

Aquest nou projecte d’Escala Solar es tracta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb  compensació d’excedents disposada sobre la coberta de la casa ocupant un 6,8% de la superfície, es distribueix amb 5 panells fotovoltaics de 2,275kWp connectats a través de xarxa interior a 1 inversor monofàsic de 2kWn de potència nominal.

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar