INSTAL·LACIÓ AGROPECUARIA

Sector: Agropecuari

Ubicació: Catalunya

Nº panells: 346 u

Potència pic: 307,50 kWp

Potència nominal: 273,75 kWn