INDÚSTRIA AGRÀRIA

Sector: INDUSTRIAL

Ubicació: Espanya

Nº panells: 725 u

Potència pic: 250,00 kWp

Potència nominal: 203,10 kWn