INSTAL·LACIÓ AUTOCONSUM

Sector: Agropecuari

Ubicació: Catalunya

Nº panells: 72 u

Potència pic: 28,00 kWp

Potència nominal: 25,00 kWn