Sector: Domèstic

Ubicació: Corberà del Llobregat

Nº panells: 16 u

Potència: 5,44KWp