Sector: Domèstic

Ubicació: Corberà del Llobregat

Nº panells: 10 u

Potència: 4,7KWp