ESTACIÓ DE BOMBEIG AMB BATERIES

Sector: INDUSTRIAL

Ubicació: Espanya (Omellons)

Potència nominal: 20kWp / 60kWh autonomia