INDÚSTRIA SECTOR FUSTA

Sector: INDUSTRIAL

Ubicació: Espanya (Sòria)

Potència nominal: 2,8MWp