INDÚSTRIA CIMENTERA

Sector: INDUSTRIAL

Ubicació: Santo Domingo

Nº panells: 4.616 u

Potència pic: 1.499,88 kWp

Potència nominal: 1.225,00 kWn