INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA – FASE I –

Sector: Industrial

Ubicació: San Cristóbal

Nº panells: 888 u

Potència pic: 226,44 kWp

Potència nominal: 187,00 kWn