INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA – FASE II –

Sector: INDUSTRIAL

Ubicació: San Cristóbal

Nº panells: 880 u

Potència pic: 228,80 kWp

Potència nominal: 192,00 kWn