ENTITAT FINANCERA

Sector: Serveis

Ubicació: Santo Domingo

Nº panells: 432 u

Potència pic: 151,62 kWp

Potència nominal: 125,00 kWn