RESTAURANT

Sector: Serveis

Ubicació: Catalunya

Nº panells: 18 u

Potència pic: 66,00 kWp

Potència nominal: 60,00 kWn