LOGÍSTICA I TRANSPORT MARÍTIM

Sector: Serveis

Ubicació: Boca Chica, Rep. Dominicana

Nº panells: 6.297 u

Potència pic: 1.700,19 kWp

Potència nominal: 1.380,00 kWn