Els sistemes elèctrics aïllats

El desenvolupament de les energies alternatives, garanteix als consumidors l’accés a energies més barates i respectuoses amb el planeta, contribueix a reduïr les necessitats de la xarxa elèctrica i permet disminuir emissions d’efecte hivernacle.

Els sistemes aïllats es poden aplicar en l’àmbit residencial i en l’àmbit industrial, però aquest segon pot ser més interessant si ens evitem l’ampliació de la xarxa de distribució.

Aquest projecte és un sistema aïllat, s’instal·len per subministrar energia elèctrica en àrees aïllades de la xarxa elèctrica, generant el 100% de la demanda, és a dir, és un sistema fotovoltaic que treballa amb desconnexió de la xarxa elèctrica, per tant tota l’energia que generen els panells solars és emmagatzemada directament. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

 

Instal·lació

El generador fotovoltaic s’ha disposat sobre la coberta utilitzant 96m2, el que suposa un 11% de la superfície total. Està configurat amb 4 strings de 10 fotovoltaics de potència unitària que es connecten a un total de 3 inversors monofàsics que s’encarreguen de gestionar la càrrega de les bateries.

En quant al sistema de bateries d’acumulació, consta de 40kWh efectius d’enmagatzematge per disposar d’energia en les hores del dia que no llueixi el sol, també s’ha instal·lat l’equip Color Control per al control i monitorització del sistema. 

Aquesta configuració suposa un total de 40 mòduls fotovoltaics amb una potència pic de 18,20kWp i una potència nominal de 16,4kWn. 

Estructura de suport

Els mòduls s’han instal·lat mitjançant un sistema coplanar en ambdues vessants sistema Est-Oest, amb inclinació de la coberta de 12º, en aquest sitema que s’ha projectat els panells es superposen a la coberta adquirint la seva orientació i inclinació.

Les estructures projectades seran d’alumini especialment dissenyades per aquests tipus de projectes. 

 

Agraïm a tot l’equip d’Escala Solar, per l’esforç que dediquem a tots els nostres projectes, i als clients per confiar en nosaltres. 

Upload Image...