Aspectes tècnics

Un nou projecte executat per l’equip d’Escala Solar, aquesta vegada ens hem desplaçat fins a Huesca, on hem fet i finalitzat una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en coberta amb compensació d’excedents i connectats a través de xarxa interna. 

El generador fotovoltaic s’ha col·locat al terrat de l’habitatge utilitzant així 17m2 que representa un 9% de la superfície total. Aquest, està configurat per 2 sèries de 5 panells fotovoltaics de 4,55kWp de potència de la unitat que es connecten a 1 inversor de 4kWn. 

En quant als ja mencionats inversors, donat que l’energia consumida per l’electrònica prové de panells solars, per la nit l’inversor consumeix una petita quantitat d’energia de la xarxa de distribució. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Estructura i beneficis ambientals

El sistema que s’ha projectat és un sistema coplanar, és a dir, els panells es superposen en la coberta adquirint la orientació i la inclinació del mateix. Les estructures són d’alumini, especialment dissenyades per a aquest tipus de projecte.

Però, abans de posar-nos mans a la obra, els nostres tècnics han fet un estudi on han comprovat que la casa/coberta es troba en un estat adequat de conservació, cosa que ens garanteix realitzar la nostra feina amb seguretat.

A Escala Solar ens agrada donar-li la importància que li pertoca al mediambient, i es que, les instal·lacions fotovoltaiques que nosaltres fem suposen beneficis ambientals, un exemple clar és el d’aquest projecte, on hi ha un estalvi de 296,42kg de carboni, hem evitat 738,84kg de CO2 i hi ha una equivalència a com si s’haguessin plantat 41 arbres. 

Tot això gràcies a l’equip d’Escala Solar i als nostres clients per confiar en nosaltres.