Descripció general

Un nou projecte residencial executat per l’equip d’Escala Solar, ens hem desplaçat fins a Atorricón, Huesca. On hem realitzat i finalitzat una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb compensació d’excedents i connectada a través de xarxa interna situada a la coberta d’un habitatge. 

El generador fotovoltaic s’ha col·locat a la teulada de l’habitatge, utilitzant 10m2 el que representa el 6% de la superfície total, aquest esta configurat per 1 sèrie de 6 panells fotovoltaics amb 455Wp de potència de la unitat que es connecten a un total d’1 inversor monofàsic de 2kWn. El sistema que s’ha projectat és un sistema coplanar on els panells es superposen a la coberta adquirint la orientació i inclinació de la mateixa. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Inversors

L’inversor es una part fonamental de la instal·lació solar fotovoltaica, ja que permet la conversió de la energia en corrent continua generada pels panells en corrent alterna. El funcionament es totalment automàtic, donat que els moduls generen potència suficient. Els inversors treballen de tal manera que agafen tanta energia com sigui possible (rastrejant el punt màxim de potència) dels panells solars, quan la radiació solar que afecta als panells no es suficient per subministrar corrent a la xarxa, l’inversor deixa de funcionar.

Els inversors projectats s’instal·laran en un espai habilitat a l’efecte, protegint de les inclemències meteorlògiques i garantin que es proporcionará l’espai i la ventilació necessaris per a una bona refrigeració i ventilació natural dels inversors. 

Moltes gràcies per confiar en nosaltres!!