Projects

El projecte

Ens trobem amb un nou projecte a un supermercat, on típicament els consums es troben majoritàriament durant el dia, i per tant la generació d’energia es autoconsumida en nivells superiors al 70%.

A l’estiu la necessitat de refrigeració dels aliments i les persones suposa un increment del consum.

 

 

La Seguretat i Salut

L’exigència en seguretat i salut a les obres ha de ser sempre la màxima premisa de construcció.

El risc de caiguda a diferent nivell es molt elevat, sempre motivat per diferents motius. En aquest cas tenim lluernaris a la coberta on s’instal·len els panells i lluernaris a la coberta on no n’instal·lem, cal prendre mesures de prevenció i protecció contra el risc.

Les línies de vida són elements importants, però no es l’única manera de protegir-nos. Cal buscar solucions efectives i multiplicar la seguretat laboral en el nostre sector.

El manteniment

Durant la vida útil del projecte, siguin 25 o 35 anys, es possible que tinguem la necessitat d’accedir a la majoria dels panells instal·lats.

Es per això que cal deixar zones de pas que permetin l’accès a un gran número de panells, així com als llernaris existents per si hi han d’haver substitucions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïts per la confiança dipositada en @escala_solar i també la bona feina de tot l’equip, seguirem treballant per millorar.